Hierontapalvelu ja jalkahoitola Pumpulipoiju Tampere - Rauma

Hierontapalvelu Pumpulipoiju

Hieronta | Urheiluhieronta | Jalkahoitopalvelut
Personal Training | Kuntosalivalmennus | Koulutus Intialainen päähieronta | Klassinen vyöhyketerapia

Kanta-asiakaskortin Sopimusehdot

Kuukausimaksullisten hierontojen sopimusehdot

Kanta-asiakaskortin / Kuukausimaksullisten hierontojen sopimusehdot

  1. Sopimus, sopimuksen hyväksyntä ja voimassaoloaika

Tämä sopimus koskee Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju verkkokaupasta tilattuja Kanta-asiakaskortteja / kuukausimaksullisia
hierontapaketteja. Hierontapaketin ostaessaan asiakas hyötyy selvästi edullisemmista hierontojen kerta hinnoista.  

Vuoden Hierontapakettia koskeva sopimus on 12 kuukauden määräaikainen sopimus, jonka asiakas hyväksyy ostamalla tuotteen Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju verkkokaupasta.  

Sopimus astuu voimaan ostopäivänä ja laskutetaan kuukausittain automaattisesti asiakkaan henkilökohtaiselta maksukortilta. Sopimus on henkilökohtainen, eikä sopimusta ja sen sisältämien palveluiden käyttöä voida siirtää toiselle henkilölle.

12 Kuukauden jälkeen sopimus ei jatku toistaiseksi voimassa olevana vaan asiakkaan tulee ostaa uusi Kanta-asiakaskortti / 12 kuukauden hierontapaketti saadakseen hieronnat jatkossakin selvästi edullisempaan sopimushintaan. 

Kaikki sopimukseen sisältyvät hieronnat asiakkaan tulee käyttää 12 kuukauden sopimusjakson aikana. Käyttämättömiä hierontoja ei hyvitetä, eikä niitä pysty käyttämään sopimusajan umpeuduttua.

  1. Tarjottava palvelu

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää hierontapakettiin sisältyviä hierontoja sopimuskauden aikana
kuitenkin seuraavin ehdoin: 

  1. a) Asiakas voi varata hieronta aikoja ostetusta paketista enintään puolet ensimmäisen 6 kuukauden aikana ja loput hierontapakettiin sisältyvät hieronnat seuraavan 6 kuukauden aikana. Jos asiakas on kuitenkin käyttänyt vähemmän kuin puolet hierontapakettiin sisältyvistä hieronta ajoista ensimmäisen 6 kuukauden aikana, voi hän käyttää kaikki jäljellä olevat hieronnat sopimuskauden loppuun mennessä. Käyttämättömiä hierontoja ei hyvitetä, eikä niitä pysty käyttämään sopimusajan umpeuduttua.
  2. b) Asiakas on vastuussa siitä, että hierontapalvelut yleisesti sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistaa asian lääkäriltään. 
  1. Sopimuksen irtisanominen

Jos asiakas haluaa irtisanoa sopimuksen ennen 12 kuukauden määräajan päättymistä, tulee hänen ilmoittaa asiasta Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoijuun sähköpostitse info(@)pumpulipoiju.fi tai puhelimitse 044 533 5046, sekä suorittaa hinnan erotus jo käytettyjen pakettiin kuuluvien hierontojen ja yksittäisen hinnaston mukaisen normaalihintaisen hieronnan osalta. Kanta-asiakaskortin liittymismaksua, joka on vuosimaksu, ei tällöin huomioida maksuissa ja sitä ei palauteta. Maksusuorituksen jälkeen sopimus voidaan purkaa.

4. Sopimuksen kuukausittaiset maksut ja maksuja koskevat ehdot

Sopimuksen mukainen maksu maksetaan Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju verkkokaupassa asiakkaan itsensä luovuttamilla pankki- tai luottokortti ja yhteystiedoilla. Asiakas luovuttaa maksukorttitiedot ja yhteystietonsa kolmannen osapuolen maksujen välittäjälle (XXXXX), ja sitoutuu 12 kuukautta kestävään jatkuvaan kuukausittain tapahtuvaan palvelun laskutukseen. Asiakas on vastuussa kuukausittaisen maksun onnistumisesta ja on velvollinen varmistamaan, että tilillä/ maksukortilla on katetta eräpäivänä. Mikäli maksua ei jostain syystä voida veloittaa tai maksu ei onnistu, ei se vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta sopimuksen voimassaoloajalta.

Maksun muistutuksesta; mikäli osoitetulla maksuvälineellä tai tilillä ei ole katetta veloituspäivinä, on Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju oikeutettu perimään hallintokuluja jokaista maksun laiminlyöntikertaa kohden. Maksujen viivästyessä on Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, 
voidaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin asiakkaalle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.

  1. Hinnan muutokset

Sopimuksen hinta ei muutu asiakkaalle 12 kuukauden määräaikaisen sopimuksen aikana. 
Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju voi korottaa tai laskea palvelunsa hintoja sopimuskauden aikana, tämä ei kuitenkaan vaikuta jo tehtyihin sopimuksiin. Uudet hinnat koskevat vain uusia 12 kuukauden määräaikaisia sopimuksia. Asiakas voi ostaa uuden hierontapaketin sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan Kaikkiin kuukausimaksullisiin hierontapakettisopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä. 

  1. Vastuu maksuista

    Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Maksun tulee näkyä Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju tilillä, kunnes sopimus voidaan laittaa jälleen voimaan. Toistuvissa maksuriketapauksissa Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju tulkitsee asiakkaan rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä maksuista.  

  2. Toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset

Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju pidättää itsellään oikeuden pitää toimitilaa suljettuna, muuttaa aukioloaikoja sekä tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä aukioloaikojen muutoksia. 
Tällaiset hetkelliset muutokset ovat huomioitu määriteltäessä hierontapakettien hintoja, eikä asiakas ole oikeutettu saamaan niistä erillistä hyvitystä. Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien 
palvelujen määrää. Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen. 

8. Soveltuvalaki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään Vekomi Oy / Hierontapalvelu Pumpulipoiju kotipaikan käräjäoikeudessa.

HUOM!! 
Jos sinulle herää kysymyksiä koskien palveluistamme, ethän epäröi ottaa yhteyttä meihin info@pumpulipoiju.fi.
Sähköposti on varmin tapa tavoittaa meidät. Kiitos, pidetään huolta toisistamme.

Tutustu lisää palveluihimme tai varaa hieronta-aika